Tukkilaiset.com tai tukkilaiset.fi on tukkilaisperinteestä, kilpailuista ja näytöksistä kertova infosivusto. Sivustolta löydät tietoa niin tukkilaisperinteen historiasta kuin nykyisestäkin toiminnasta. Ylläpito tekee sisällön eteen paljon töitä, että se olisi kattava infopaketti juuri sinua varten.

Tukkilaiskisat Sodankylä Porttikoski 1970

Tukkilaiskisat Sodankylä Porttikoski 11. -12.7.1970

 

Tukkilaiskisat Sodankylä Porttikoski 11 12 7 1970 kansi

 

Arvoisat kisavieraat!

Tämän päivän suomalainen on uudelleen oppimassa arvostamaan luontoa ja luonnon parissa tapahtuvaa toimintaa. Tajutaan, että ellei näin tehdä, menetetään jotain korvaamatonta.
Kappaleen tällaista luonnonläheistä elämänmuotoa on Lapin metsäurheiluväki pyrkinyt säilyttämään Porttikosken tukkilaiskisoissa ja tuomaan sen lähelle suurta yleisöä.
Täällä Porttikoskella, jos missä, tavoittaakin niin kilpailija kuin katsojakin aidon tukkilaishengen aidossa ympäristössä. Ja täällä nähdään, että tukkilaisten, jätkien elämä ja työ onkin omalla tavallaan osa sitä luontoa, jota haluamme pitää arvossa ja jatkuvasti käyttää.
Lapin Metsäurheilu ry., näiden kisojen järjestäjänä, toivottaa jälleen arvoisat kutsuvieraamme ja kisayleisön ja tietenkin kilpailijat tervetulleiksi kisoihimme.

LAPIN METSAURHEILU RY.
Erkki Snellman

 

 

VALTAKUNNALLISTEN TUKKILAISKISOJEN YLEISMESTARIT VUOSINA 1960—1969

1960 Rovaniemi, Ounaskoski, Pauli Yliaska
1961 Ii, Raasakkakoski, Pauli Yliaska
1962 Varkaus, Kämärinkoski, Teuvo Honkanen
1963 Kuhmo, Pajakankoski, Vertti Leinonen
1964 Keuruu, Keihärinkoski, Vertti Leinonen
1965 Karunki, Kukkolankoski, Martti Hamari
1966 Mäntyharju, Lauri Leinonen
1967 (ei järjestetty)
1968 Lieksa, Lieksankoski, Vertti Leinonen
1969 Sodankylä, Porttikoski, Lauri Leinonen

 

 

PORTTIKOSKEN TUKKILAISKISOJEN OHJELMA 1970

LAUANTAINA 11.7. klo 16.00
- moottorisahauksen alkuerät

SUNNUNTAINA 12.7. klo 12.00
- joukkuesoutu
- moottorisahauksen loppukilpailu
- sauvonta
- koskenlasku

Palkintojenjako välittömästi kilpailujen jälkeen Portin pihalla.

 

TUKKILAISTANSSIT PORTTIKOSKEN LAVALLA

lauantaina 19.7. klo 20.00—

Osmo Vuontisvaaran tahdissa

- Linja-autokuljetus klo 20.00 alkaen linja-autoasemalta.
- Ravintola: Sodankylän Yrittäjänaiset ry.

Järj. Lapin Metsäurheilu ry.

 

 

VALTAKUNNALLISTEN MOOTTORISAHAUSKILPAILUJEN SÄÄNNOT


Kilpailut järjestetään Suomen Metsäurheiluliiton määräämässä paikassa ja aikana.


Kilpailuihin hyväksytään osanottajaksi 17 vuotta täyttänyt mies, joka ainakin osan vuotta tekee ammatikseen metsätöitä.


Kilpailu on avoin kaikille määrätaikana ilmoittautuneille. Jos ilmoittautuneita on hyvin paljon, suoritetaan kilpailukutsussa mainittuna aikana karsintakilpailu, joka voi sisältää vain osan loppukilpailun tehtävistä.


Kilpailuvälineinä saa käyttää kaikkia Suomessa yleisesti myynnissä olevia moottorisahoja. Kilpailun järjestäjä ei vastaa eikä huolehdi sahoista. Koko kilpailu suoritetaan samalla sahalla.


Kilpailun järjestäjän on huolehdittava mahdollisten tapaturmien varalta ensiapu, kuljetus- ym. toimenpiteistä.


Suomen Metsäurheiluliitto nimeää kilpailuihin ylituomarin ja valvojan. Järjestäjät nimeävät ylituomarin avuksi 2-henkisen tuomarineuvoston, joka ratkaisee mahdolliset erimielisyydet. Muistutukset tuloksia vastaan on esitettävä suullisesti ylituomarille 10 minuutin kuluessa kilpailun päättymisestä.


Vähintään kolme 9 §:ssä mainittua lajia on sisällytettävä kilpailuun, Lajien suoritusjärjestyksen saavat järjestäjät valita. Lajit suoritetaan joko yksi kerrallaan tai useampia peräkkäin. Kustakin vaiheesta otetaan aika erikseen. Virheistä lajien yhteydessä lasketaan jäljempänä tarkemmin määrätyin perustein virheaikalisät. Kunkin vaiheen aika virheaikalisineen yhteenlaskettuna on kilpailijan lopullinen aika. Lyhyin aika on paras tulos. Tasatuloksen sattuessa voittaa se, jolla on pienin virheaikalisien summa. Kilpailun voittaja on moottorisahauksen valtakunnanmestari.


Kilpailijat lähetetään yhteislähdöllä 5—10 miehen erissä. Suoritusjärjestys ratkaistaan arpomalla miehet eriin.


Kilpailulajit, niiden suoritus ja arvostelu.

Yleistä:
Kilpailijat asettavat sahansa käynnistämättöminä maahan ennen kunkin vaiheen aloittamista merkitylle lähtöpaikalle. Kilpailijat seisovat normaaliasennossa ja lähtömerkin saatuaan käynnistävät sahansa. Saatuaan tehtävän suoritetuksi kilpailija asettaa sahansa pysäytettynä maahan merkitylle maalipaikalle, jolloin ajanotto päättyy.

Kilpailulajit:

1. Kuviosahaus. Kuviosahaus suoritetaan maahan pystytetyn n. 150 sm korkean pölkyn yläosassa mallin mukaan. Malli esitetään järjestäjien toimesta kilpailupaikalla 20 min. ennen kilpailun alkua. Kuviosahaukseen kuuluu viimeiseksi pölkyn poikkileikkaus merkitystä kohdasta. Tämä poikkisahaus on suoritettava millään tavoin pölkkyä tukematta, yhdeltä puolelta puuta, yhtäjaksoisesti ja pölkyn on jäätävä pystyyn kannon päälle ja oltava täysin irti kannosta.

Virheaikalisät: Mallista poikkeaminen mitataan ja poikkeamat muunnetaan virheaikalisiksi. Mittauskohteita, jotka tuomaristo etukäteen määrää, on mallista riippuen 6-10. Kaikki mittaukset suoritetaan 1 sm tarkkuudella tasaavaa luokitusta käyttäen. Malliin verrattuna suuremmista loveuksista johtuvat mittapoikkeamat. + merkkiset ja malliin verrattuna pienemmistä loveuksista johtuvat mittapoikkeamiset, — merkkiset, lasketaan erikseen yhteen. + merkkisissä poikkeamissa virheaikalisä 1 sm = 1 sek, - merkkisissä poikkeamissa virheaikalisä I sm 2 sek. Poikkisahauksessa pölkyn kaatuminen: virheaikalisä = 30 sekuntia.

2. Kiekkojen sahaus tuetusta pystypölkystä. Tehtävänä on sahata joko kuviosahauspölkyn kannosta tai muusta tuetusta pystypölkystä 5 kiekkoa, joiden vahvuuden on oltava 6-10 sm välillä.

Virheaikalisät: Jos kiekon vahvuus ylittää tai alittaa em. raja-arvon, on virheaikalisä 5 sek/ virheellinen kiekko.

3 Oksien karsiminen. Tehtävänä on karsia moottorisahalla oksia kuvaavat tapit tukista, joka on maassa aluspuiden päällä, 1/2 sm pitempiä oksan tynkiä ei sallita.

Virheaikalisät: Jokainen yli 1/2 sm:n osantynkä: virheaikalisä 3 sek.

 

 

KILPAILUJEN TUOMARISTO; JOHTO JA JÄRJESTELY:

Kilpailujen ylituomari, Metsänhoitaja Erkki Snellman
Kilpailujen valvoja, Metsänhoitaja Raimo Remes
Kilpailujen johtaja, Metsäteknikko Aarne Tuovinen

Vesilajit:
Johtaja, Työnjohtaja Viljo Lohela
Koskenlaskun tuomarit: Metsänhoitaja Timo Partanen, Metsäteknikko Viljo Naasko, Työnjohtaja Ruben Ollikainen
Lähdön järjestäjä, Työnjohtaja Martti Maikkunen
Maalituomari Työnjohtaja Esko Martin
Turvallisuusryhmän johtaja, Työnjohtaja Pauli Tervo

Moottorisahaus:
Johtaja Metsäteknikko Seppo Juntunen
Tuomarineuvosto: Metsänhoitaja Reino Viranko, Metsäteknikko Seppo Korteniemi, Työnjohtaja Viljo Halonen
Sahojen tarkastus, Metsäteknikko Seppo Korteniemi
Tulosten mittaus, Metsänhoitaja Vilho Alkula
Ajanoton (myös vesilajit) Johtaja, Työnjohtaja Allan Tuovinen

Järjestely:
Pääsihteeri, Konttoripäällikkö Arvo Aronaho
Kuulutus, Toimittaja Erkki Rännäli
Tiedotus Metsänhoitaja Pentti Aarnio
Näyttelyosasto Metsänhoitaja Hannu Vainio
Lipunmyynti ja järjestys, Metsäteknikko Arvi Välimaa
Kaiutinlaitteet, Radioliike Eino Korpi
Viestiyhteydet, Teknikko Tauno Ketola
Kassanhoitaja, Työnjohtaja Heino Kallatsa
Kilpailun lääkäri, Sodankylän kunnanlääkäri
Ensiapuryhmä, Lapin Jääkäripataljoona
Ravintola, Sodankylän Yrittäjänaiset ry.
Linja-autokuljetukset, Liikennöitsijä Yrjö Uimaniemi