Tukkilaiset.com tai tukkilaiset.fi on tukkilaisperinteestä, kilpailuista ja näytöksistä kertova infosivusto. Sivustolta löydät tietoa niin tukkilaisperinteen historiasta kuin nykyisestäkin toiminnasta. Ylläpito tekee sisällön eteen paljon töitä, että se olisi kattava infopaketti juuri sinua varten.

Tukkilaiskisat Sodankylä Porttikoski 1973

Tukkilaiskisat Sodankylä Porttikoski 8.7.1973

 

Tukkilaiskisat Sodankylä Porttikoski 8 7 1973 kansi

 

HYVÄ KISA YLEISÖ

Kemijoki sivuhaaroineen on perinteisesti ollut maakunnassamme hyvin merkittävä kulkutie. Väylää pitkin sauvoen ja soutaen tapahtui kesäinen liikenne. Väylä oli kiveliön ihmisen ainoa yhdysside muuhun maailmaan. Nykyisin maantiet ovat lähes kokonaan syrjäyttäneet joet liikenneväylinä. Pitkiä jokimatkoja kuljetaan sauvoen veneillä vain tiettömille latvamaille noustessa.

Puu ui toki Kemijoessa yhä, joskin poissa alkavat olla Askan Portin tapaiset kuohuvat kosket ja salakavalat karit. Tilalle ovat tulleet voimalaitosaltaat ja peratut uittoväylät, joissa puut kulkevat Ihmisen halun mukaan. Vielä kuitenkin tarvitaan perinteellisiä tukkilaistaitojakin. On osattava käyttää keksiä, sauvonta ja airoja yhtä hyvin kuin aikaisemminkin. On taidettava juoksu pitkin liukasta puomia ja harvaa sumaa. Näitä taitoja pyrimme vaalimaan näissäkin kisoissa. Tervetuloa.

LAPIN METSÄURHEILU

Paavo Hokka

 

PORTTIKOSKEN TUKKILAISKISOJEN OHJELMA 1973

Sunnuntaina 8.7.

klo 9.00
- moottorisahauksen alkuerät
klo 12.00
- sauvonta
- joukkuesoutu
- koskenlasku

klo 14.30
- moottorisahauksen loppukilpailu
- puomilla juoksu
- rullaus

 

TUKKILAISTANSSIT

Porttikosken lavalla

lauantaina 7.7. kello 21.00 - 02.00

Soittaa HUMPPA-POJAT, solistina REIJO

— Linja-autokuljetus kello 20.30 alkaen linja-auto-asemalta.

— Ravintola: Metsäalan työnjohtajien Naistoimikunta.

Järj. Lapin Metsäurheilu r.y.

 

 

KILPAILULAJIT

Sauvonta on henkilökohtainen laji, jossa kilpailija soutaa kosken alas, kiertää merkkipoijun ja sauvoo ylös lähtöpaikalle. Aika ratkaisee sijoituksen.

Joukkuesoutu suoritetaan kolmihenkisin venekunnin. Työveneellä soudetaan koski alas, kierretään poiju ja ylitetään muutamia puomiesteitä. Paras aika voittaa.

Koskenlasku suoritetaan henkilökohtaisena kilpailuna yhdellä tukilla sauvointa apuvälineenä käyttäen. Kilpailija saa pudota tukilta kaksi kertaa, mutta lähtiessä ja maalissa on seisottava tukilla. Taitotempuista saa lisäpisteitä, jotka yhdessä ajan kanssa ratkaisevat sijoituksen.

Moottorisahauskilpailu loppukilpailuun pääsee 20 alkuerien parasta.

Kilpailu käsittää seuraavat kolme lajia: kiekkojen sahaus tuetusta pystypölkystä. Tarkkuuskatkaisu ja oksien karsiminen. Virheistä tulee aikalisää ja paras aika ratkaisee.

Puomillajuoksu on henkilökohtainen laji, Kilpailija saa pudota. mutta hänen on omin avuin noustava puomille putoamispaikalla. Aika ratkaisee

Rullaus. Viimeisenä tukille jäänyt on voittaja.

Näyttely Kilpailualueella esittelevät eri liikkeet moottorisahoja ja muita metsätyövälineitä.

Kenttäravintola: Ruokaa ja virvokkeita.

Tukkilaistanssit Porttikosken katetulla lavalla lauantai-iltana 7.7. klo 21.00.

Pääsyliput: Lavatanssit, aikuiset 5,-. sotilaat 1,-

Kilpailut, aikuiset 6,-, sotilaat ja lapset 1,-

Majoitukseen on käytettävissä Sodankylän kirkonkylässä I lk hotelli, kolme matkustajakotia ja retkeilymaja.

 

COMPETITIONS AT SHOOTING THE RAPIDS AND CHAINSAWING AT PORTTIKOSKI IN SODANKYLA

Sunday the 8th of july

AT 9.00

- The first game at chain-sawing. A competitor has to saw five disks at the top of a log a notch at the foot of the log and then the precision sawing

AT 12.00

- Punting. A competitor shoots the rapids in the boat and then he punts up again.

- Rowing match. A team consisting of three men.

- Shooting he rapids. A competitor has to shoot the rapids standing on a log.

 

AT 2.30 p.m.

- The final at chain-sawing. A competitor has to saw five disks at the top of a log a notch at the foot ot the log and then the precision sawing on a plank. Finally he has to saw the branches from another log.

- Running along the boom.
- Rolling. Two men standing on a log roll it and they try to drop eachathers into the water.

Exhibition of tools.

Camp-kettle.

Dancing in the dancing-pavilion on Saturday evening at 9.00 p.m.

Accommodation: Three inns, a youthhostel, two summerhotels and a first class hotel (Kantakievari) are in Sodankylä.

Entrance fee per day: Adults 6,-, Children 1,-.

 

 

 

VALTAKUNNALLISTEN MOOTTORISAHAUSKILPAILUJEN SÄÄNNOT


Kilpailut järjestetään Suomen Metsäurheiluliiton määräämässä paikassa ja aikana.


Kilpailuihin hyväksytään osanottajaksi 17 vuotta täyttänyt mies, joka ainakin osan vuotta tekee ammatikseen metsätöitä.


Kilpailu on avoin kaikille määrätaikana ilmoittautuneille. Jos ilmoittautuneita on hyvin paljon, suoritetaan kilpailukutsussa mainittuna aikana karsintakilpailu, joka voi sisältää vain osan loppukilpailun tehtävistä.


Kilpailuvälineinä saa käyttää kaikkia Suomessa yleisesti myynnissä olevia moottorisahoja. Kilpailun järjestäjä ei vastaa eikä huolehdi sahoista. Koko kilpailu suoritetaan samalla sahalla.


Kilpailun järjestäjän on huolehdittava mahdollisten tapaturmien varalta ensiapu, kuljetus- ym. toimenpiteistä.


Suomen Metsäurheiluliitto nimeää kilpailuihin ylituomarin ja valvojan. Järjestäjät nimeävät ylituomarin avuksi 2-henkisen tuomarineuvoston, joka ratkaisee mahdolliset erimielisyydet. Muistutukset tuloksia vastaan on esitettävä suullisesti ylituomarille 10 minuutin kuluessa kilpailun päättymisestä.


Vähintään kolme 9 §:ssä mainittua lajia on sisällytettävä kilpailuun, Lajien suoritusjärjestyksen saavat järjestäjät valita. Lajit suoritetaan joko yksi kerrallaan tai useampia peräkkäin. Kustakin vaiheesta otetaan aika erikseen. Virheistä lajien yhteydessä lasketaan jäljempänä tarkemmin määrätyin perustein virheaikalisät. Kunkin vaiheen aika virheaikalisineen yhteenlaskettuna on kilpailijan lopullinen aika. Lyhyin aika on paras tulos. Tasatuloksen sattuessa voittaa se, jolla on pienin virheaikalisien summa. Kilpailun voittaja on moottorisahauksen valtakunnanmestari.


Kilpailijat lähetetään yhteislähdöllä 5 - 10 miehen erissä. Suoritusjärjestys ratkaistaan arpomalla miehet eriin.


Kilpailulajit, niiden suoritus ja arvostelu.

Yleistä:
Kilpailijat asettavat sahansa käynnistämättöminä maahan ennen kunkin vaiheen aloittamista merkitylle lähtöpaikalle. Kilpailijat seisovat normaaliasennossa ja lähtömerkin saatuaan käynnistävät sahansa. Saatuaan tehtävän suoritetuksi kilpailija asettaa sahansa pysäytettynä maahan merkitylle maalipaikalle, jolloin ajanotto päättyy.

Kilpailulajit:

1. Kiekkojen sahaus tuetusta pystypölkystä. Tehtävänä on sahata tuetusta pystypölkystä 5 kiekkoa, joiden vahvuuden on oltava 6 - 8 cm välillä, tämän jälkeen kaatoloveus, jonka mitat ovat 6 - 8x6 - 8 cm.

Virheaikalisät: jos kiekon tai loveuksen vahvuus ylittää tai alittaa em. raja-arvot, on virheaikalisä 5 sek. / virheellinen kiekko ja 5 sek /virheellinen loveus.

2. TARKKUUSKATKAISU. Kilpailijan tulee sahata lankun päälle asetetusta pölkystä 3 kpl n. tuuman vahvuista kiekkoa siten, että kiekko irtoaa puusta ja kalkki puukuidut katkeavat sahauksessa. Kuorta saa jäädä pitämään kiekkoa kiinni tai se saa revetä. Kilpailija ei saa olla maassa polvillaan.

Virheaikalisät: jos kilpailijalta on jäänyt puukultuja katkaisematta, annetaan virheaikalisää 10 sek / kiekko, jos lankkuun tulee sahausjälki, on virheaikalisä 10 sek / kiekko.

 

Oksien karsiminen. Tehtävänä on karsia moottorisahalla oksia kuvaavat tapit tukista, joka on maassa aluspuiden päällä, 1/2 sm pitempiä oksan tynkiä ei sallita.

Virheaikalisät: Jokainen yli 1/2 sm:n osantynkä: virheaikalisä 3 sek.

Alkukilpailussa sahataan lajit 1 ja 2. Loppukilpailussa kaikki kolme lajia.

Lajeille 1 ja 2 otetaan yksi yhtäjaksoinen aika valtakunnallisten sääntöjen 7 §:stä poiketen.

Ilmoittautumisaika kilpailuihin päättyy 30.6.–73.

 

 

KILPAILUJEN TUOMARISTO; JOHTO JA JÄRJESTELY:

Kilpailujen ylituomari, Metsänhoitaja Erkki Snellman
Kilpailujen valvoja, Metsänhoitaja Paavo Hokka
Kilpailujen johtaja, Metsäteknikko Aarne Tuovinen

Vesilajit:
Johtaja, Työnjohtaja Viljo Lohela
Koskenlaskun tuomarit: Metsänhoitaja Timo Partanen, Metsäteknikko Viljo Naasko, Työnjohtaja Ruben Ollikainen
Lähdön järjestäjä, Työnjohtaja Esa Koski
Maalituomari Työnjohtaja Esko Martin

Turvallisuusryhmän johtaja, Työnjohtaja Pauli Tervo


Moottorisahaus:
Johtaja Metsäteknikko Seppo Juntunen
Tuomarineuvosto: Metsänhoitaja Paavo Hokka, Metsäteknikko Paulus Valle, Työnjohtaja Viljo Halonen
Sahojen tarkastus, Metsäteknikko Paulus Valle
Tulosten mittaus, Metsänhoitaja Vilho Alkula
Ajanoton (myös vesilajit) Johtaja, Työnjohtaja Allan Tuovinen

Järjestely:
Pääsihteeri, Konttoripäällikkö Arvo Aronaho
Kuulutus, Toimittaja Erkki Rännäli
Tiedotus Metsänhoitaja Pentti Aarnio
Lehdistösihteeri, Metsäteknikko Pentti Anttila
Mainososasto, Metsänhoitaja Hannu Vainio
Lipunmyynti ja järjestys, Metsäteknikko Timo Luolamo
Kaiutinlaitteet, Radioliike Eino Korpi
Viestiyhteydet, Teknikko Tauno Ketola
Kassanhoitaja, Työnjohtaja Heino Kallatsa
Kilpailun lääkäri, Sodankylän kunnanlääkäri
Ensiapuryhmä, Lapin Jääkäripataljoona
Ravintola, Metsäalan työnjohtajien Naistoimikunta
Linja-autokuljetukset, Liikennöitsijä Yrjö Uimaniemi