Tukkilaiset.com tai tukkilaiset.fi on tukkilaisperinteestä, kilpailuista ja näytöksistä kertova infosivusto. Sivustolta löydät tietoa niin tukkilaisperinteen historiasta kuin nykyisestäkin toiminnasta. Ylläpito tekee sisällön eteen paljon töitä, että se olisi kattava infopaketti juuri sinua varten.

Vaikkojoen uiton muistomerkki Kaavi

 Vaikkojoki

 

Vaikkojoen uiton muistomerkki

1991

Kaavin Rakkinekoskella (Vaikontie 776, 73640 Niinivaara)

 

Vaikkojoen uiton muistomerkki
Kaavin kuntalaiset 1991

Vaikkojoki
Vaikkojojen reitin latvaosat ovat Pohjois-Karjalan läänissä. Juuan
kunnassa ja alaosa Kuopion läänissä Kaavin kunnassa. Varsinainen
jokiosuus on n. 50 kilometrin pituinen. Se alkaa Juuan kunnan alueella
sijaitsevasta Vaikkojärvestä ja päättyy Kaavin kunnan alueella
sijaitsevaan Kärenjärveen. Uittoreitti jatkuu edelleen n. 20
kilometrin matkan virtapaikkojen eroittelemana järviketjuna ja laskee
reitin alimman virtapaikan Melttusvirran kautta Kaavin järveen.
Reitin latvaosat ovat vielä nykyisinkin asumatonta erämaaluontoa.

Vaikkojoen uitto alkoi v. 1908. Sotavuosina jäi vain yksi uitto
suorittamatta. Perkaus Osakeyhtiön kertomuksen mukaan vuosina
1913 - 1938 puutavaran uittajina toimivat Tornator (nykyinen
Enso Gutzeit Oy), Halla Ab (nykyinen Kymmene Oy Metsähallinto),
A. Ahlström Oy, Kaukaan tehdas Oy, Oy Vilhelm Schauman Ab
Oy, H. Saastamoinen Ltd (nykyinen Sasmo Metsä Sasmo levy Oy),
HAckman Ab & Co, H. Peura. Kuopion Höyrymylly / Sampo, Savo Oy,
Bruno Procope Ab, Oy Haapa Ab ja Valtion polttoainetoimisto Vapo.

Vaikkojoen uitto päättyi v. 1963. Juojärven reittiin kuuluva Vaikkojoki
on nykyisin valjastettu jokimatkailun ym. virkistyskäyttöön.
Huomattavalla osalla Vaikon ranta-alueita näkee luonnonvaraista
erämaata, jossa mm. Enso-Gutzeit Oy on huomioinut metsien käsittelyssä
luonnonsuojelullisen ja maisemallisen arvon.

Riista- ja kalantutkimuslaitos on laatinut Vaikkojoen kunnostussuunnitelman
matkailu- ja virkistyskäyttöä varten. Työn toteutti
Kuopion Vesi- ja ympäristöpiiri. Vesistön kalakantojen hoitosuunnitelman
on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet Kuopion Vesi- ja ympäristöpiiri,
Kuopion läänin maatalouskeskus ja alueella toimivat kalastuskuntien edustajat.

Vaikkojoen uiton muistomerkki paljastetiin 08.06.1991. Muistomerkillä
halutaan kunnioittaa ja arvostaa entisajan erittäin raskasta
uittomiesten työtä ja kaavilaista metsätalouteen liittyvää kulttuuriperinnettä.

Kaavin Kunta